BD Cihelna Třeboň
detail

Původní projekt polyfunkčního domu jsme přepracovali do struktury unikátního bytového domu, kde se mažou hranice: mezi rekreačním a rezidenčním bydlením, mezi povinností a zábavou, mezi designem a vkusem. Důraz byl kladen na využití nízkoenergetických novodobých materiálů i na velké množství zeleně na střechách, fasádách a ve velkoobjemových květnících, které definují ekosystém Nové Cihelny. Dispozice, velikost a skladby jednotek a nabídka teras, balkonů a lodžií, svou skladbou možností, umožňuje široký výběr dle konkrétních potřeb a možností potencionálního zákazníka. Dům citlivě doplňuje původní zástavbu s přímým napojením na historickou, volnočasovou i lázeňskou strukturu města. Genia loci Nové Cihelny určil pozemek, který byl tradičně od 17. století areálem cihelny. Na ten pak odkazují materiály, struktury i detaily nového návrhu fasád a interiérových prvků. Nechte se unést.

BD Cihelna Třeboň
 zpět