NOVÉ POJETÍ
RODÍNÉHO
BYDLENÍ
V BÝVALÉ
DĚLNICKÉ KOLONII
RD Třeboňská
detail

využití:                          rodinné bydlení

investor:                        soukromý.

Náklady na realizaci:      5,5 mil. Kč

Kapacity:                      2 bytové jednotky

Fáze projektu:               zaměření, STS, DUR, DSP

 

RD Třeboňská
 zpět