BD Modřany, Praha
detail

Spolupráce s ARC studiem, ak.ing.arch V. Rubkem
Zrealizováno v roce 2008/09

Skupina pěti objektů tvořící vnitřní náměstí. Umístění v prudkém svahu, které předurčilo konfiguraci a rozmístění jednotlivých objektů.
Je zachována a rozvíjena pohledová a přístupová osa k tradičnímu kostelíku na kopci.
Přízemí je obohaceno nebytovýmí prostory. Na areál v bezprostřední blízkosti navazuje hostorický objekt základní školy. Došlo v rámci projektu k výstavbě tělocvičny se zázemím, které je propojeno se školou a tvoří zároven spodní podlaží jednoho z bytových domů. Po výstavbě došlo ke kultivaci okolních prostranství směrem k tramvajovým linkám a vzniku příjemného parkového prostranství.

BD Modřany, Praha
 zpět